Mölndals Energi

Jennie Rodin är ordförande


Rapport från ME, december 2015

Det händer mycket i hållbarhetens tecken inom Mölndal Energi nu!


Mölndal Energi har blivit utsedda till Årets Fjärrvärmeföretag av branschorganet Svensk Fjärrvärme, vilket är mycket hedrande. Motiveringen var kortfattat att vi har rättvis fjärrvärmeprissättning, arbetar aktivt för att förbättra kundnöjdheten, utnyttjar våra anläggningar effektivt och även tillåter att kunder som har överskott av solvärme, eller annan spillvärme, kan leverera det till fjärrvärmenätet.


Men det slutar inte där! På det senaste styrelsemötet tog vi beslut om att torvpannan skulle konverteras till biobränsle vilket innebär att en stor del av både Mölndal Energis och stadens miljöbelastning kommer att försvinna. Allt fler nybyggnationer kräver nu ”grön” fjärrvärme för att kunna bli klassade som miljöbyggnader så utöver att detta är ett stort framsteg för miljön är det också strategiskt för att vi ska kunna bygga ut vår resurseffektiva fjärrvärme i Mölndal.

Bolaget har precis införskaffat ytterligare ett vindkraftverk på 2 MW och är nu stolta ägare av två vindkraftverk. Som bolagskvinna kan jag nu glädjas ytterligare lite mer när det är ruskväder och blåser!


Annars har 2015 varit ett varmt år vilket gör att vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk har haft mindre antal fullasttimmar än tidigare år. Detta påverkar givetvis inkomsterna och därmed ekonomin negativt. Det är desto viktigare att i dessa lägen se till att ha fler ben att stå på och vi är glada att ha en välfungerande elhandel och den utökade vindkraften. 

våren 2015

Jag har nu deltagit på två styrelsemöten, en som ledamot och en som ordförande. Det som är aktuellt i Mölndal Energi nu är framför allt byte av bränsle i den största biobränsleeldade anläggningen, där tanken är att gå från att elda skogsrester (grot) till att delvis elda returträ (lastpallar, rivningsvirke mm). Bränslebytet görs av ekonomiska skäl men gör också miljönytta i regionen då det finns ett överskott av denna typ av bränsle som annars hade behövt skickas annorstädes. 


Det är mycket fokus på ekonomi nu i och med att vi har haft en varm vinter vilket lett till lägre försäljning av fjärrvärme och el, samtidigt som elpriserna är historiskt låga vilket ytterligare minskar bolagets intäkter. Utöver detta arbetar Mölndal Energi med en ny grafisk profil som bättre ska visa på bolagets hållbarhetstänk. Dessutom har ett remiss-svar på den återremiss som voterades igenom av alliansen författats och godkänts av bolagsstyrelsen. Återremissen rörde förtydligande kring hur bolaget arbetar med säker leverans av värme och el till mölndalsborna. 


För information bedriver bolaget ett aktivt hållbarhetsarbete även utanför energiproduktionen och har exempelvis bikupor på anläggningen och får som sommartid tar hand om ”gräsklippningen”. Dessutom samarbetar bolaget med Naturskyddsföreningen i ett projekt med att förflytta ålar förbi Kvarndammsforsen så att de helskinnade kan ta sig till sin hemvist.  

Comments