Gunnebo slott och trädgårdar

Caroline Hopkins är ordinarie ledamot

Styrelse möte 1 Gunnebo Slott och Trädgårdar 2015.5.7

Caroline Hopkins

Närvarande var hela styrelsen, förutom Lars Sjöberg. Styrelsen: Lennart Wallensäter (s), ordförande
, Johan Ahlsell (m), vice ordförande
, Shahla Alamshahi (s), Ivar Gustafsson (kd), Åsa Henriksson (fp), Caroline Hopkins (mp), Merjem Maslo (m)
, Göran Bengtsson, sakkunnig.

På dagordningen var diverse informationspunkter angående ägardirektiv, budget, VD-instruktion mm., rapportering av ekonomin, projektet orangeriet och arbetet i landskapet runt byggnaderna som ingår i Landsbygdsprogrammet. En vattenskada av södra fasaden tynger ekonomin  - skadan håller på att dokumenteras. 

Gunnebo Slott och Trädgårdar ingår i planerna för Göteborgs Lustgårdar 2016 tillsammans med Botaniska, Liseberg och Trädgårdsföreningen. Tidigare medverkan har givit genklang internationellt för Gunnebo Slott och Trädgårdar. Projektledare är Göteborg & Co. För projektledningsmedel till Göteborg & Co kommer man att söka medel från Mölndals Stad.

Göteborgs Stad planerar parallellt med Göteborgs Lustgårdar projekt i staden med stadsodling, evenemang på Avenyn mm. – idé för Mölndals Stad att använda den ökade närvaron och fokuset till Mölndal?

Billigare erbjudanden och kvällsöppet ökar tillgängligheten till Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Mina reflektioner: 

Gunnebo Slott och Trädgårdar är en angelägenhet för Mölndal, för Göteborg och för Regionen. Det är en kulturskatt med levande verksamheter i form av ekologisk och mycket grön högklassig restaurang, bygghytta där olika hållbara hantverk förkovras och åskådliggörs, utbildningar för trädgårdsmästare, rehabilitering mm. Gunnebo växer i betydelse för mölndalsbors identitet, men förmodligen inte alla, ännu. Det finns utmaningar i att bredda målgrupperna. Frågan är t.ex. hur Gunnebo kan användas och byggas in i stadens liv. Näringslivet är delaktiga i Gunnebo med stora anslag. Kanske kan man se på hur Naturskyddsföreningen arbetar med att paketera engagemang, anslag, aktiviteter.

Byggteknik som används på Gunnebo är hållbar borde knytas tydligare till branscherna inom fastighetsförvaltning, bygg- och byggmaterial för att inspirera till ett långsiktigare perspektiv och en större respekt för material, självklart anpassade till olika situationer  - alla bygger inte orangerier, men alla kan t.ex. anpassa sig till lokala förutsättningar, lerklina och använda hållbara färger. Och också i kombination med moderna lösningar i form av t.ex. egen el, vattenåtervinning. Nääs arbetar på detta sätt, främst gentemot privatmarknaden.

Det är svårt att hitta raka cykelvägen till Gunnebo, även om man är hyfsat bekant med omgivningar och väderstreck. En väl utmärkt väg fysiskt och ett sätt att via smart-fån få hjälp med var man ska svänga vore en insats för folkhälsan och kunde paketeras med erbjudanden på Gunnebo - frisk luft och guldkantsfika och kultur. Bussen går sällan och inte ända fram. Alltså, till Gunnebo åker man bil. Det utesluter många potentiella besökare – de som gärna cyklar och de som inte har bil – däribland turister. 

Det är fantastiskt att vi i styrelsen har vi de två värdefulla ”sakkunniga”; förre landshövdingen Göran Bengtsson och Lars Sjöberg, tidigare intendent vid Nationalmuseum, med stora kunskaper om Sveriges kulturskatter och historia.

Comments