Folkhälsorådet

Gunilla Arneström är ledamot i folkhälsorådet.

möte augusti

Hej !
Senaste mötet var positivt ,med bra dialog och aktiva deltagare.
Förebyggande enheten/vård o omsorg var där o presenterade
hur de arbetar med föreningar o mötesplatser. Ensamhetsproblematik
är stort o leder till psykisk ohälsa.
Läs protokollet där står allt och även ett uppdrag.
 
Pensionärsorg. i staden upplever att de inte får gehör från sina synpunkter
då KPR har avvecklats för något år sedan.  Folkhälsorådet kan fullt ut inte ha det uppdraget
som de förväntar sig. Idag träffas Vård o omsorg tillsammans med  pensionärsorg. för information o
frågestund ,finns minnesanteckningar/protokoll (ej på hemsidan)
Vi bestämde att ledamöterna i  Folkhälsorådet Mölndals
stad tillfrågar sina partier om  möjligheten att starta upp KPR igen ,vilken syn partiet har!

150327
Första träffen var presentation och var Mölndal finns
i folkhälsoarbetet. Samma fokusområden som förra mandatperioden
lite konstigt enligt mig ,hade varit bra med en förändring.
 Jag översänder protokollet  ,då jag lyfte upp mina övriga frågor som antecknades.
Folkhälsorådet har ansvar för informationen till Pensionär/handikappföreningar
och  förra rådet hade tydligen sagt att de  kan/vill inte arbeta med dessa frågor.
Då tycker jag att det borde lyft tillbaka det till KS ,vilket inte har gjorts. 
Fortsättning följer säkert !
Jag lyfte också HBTQ-frågan och hoppas att vi kommer att få lite mer information framöver

För protokoll - följ länken
http://www.molndal.se/download/18.407ab9cc14c710f12361a922/1429021690592/20150327+protokoll+fhr.pdf
Comments