Engagera dig

Vi behöver dig för ett grönare Mölndal! Du bestämmer själv om du vill vara passiv medlem eller aktivt gå in i politiken. Hör av dig till någon av oss i ledningsgruppen nedan eller mejla vår gemensamma e-postadress.
 
E-post: molndal@mp.se
m

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen

Ulrika Frick  
ulrika.frick@mp.se
0702-704093
                                                                                


Jennie Rodin
jennie.rodin@gmail.com
0739-341963
                                                                   


My Blomgren 
my.blomgren@gmail.com  
0736-300710
                                                             


Camilla Lagerqvist 
clagerqv@gmail.com 
0725-882306                                                                


Mats-Ola Vennström 
matsolaw@gmail.com  
0765-533372                                                     

Johanna Hospers 
johannahospers@hotmail.com 
0737-207142

                                            

Inga-Lill Ramell 
inga-lill.nyqvist@outlook.com
0761-87 70 06